Thông báo mời chào giá các mặt hàng sắt, thép; vật liệu xây dựng