Sunday, 26 May 2024

Tổng quan về Công ty Cổ Phần Thuận an

1.    Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Giới thiệu chung về công ty:

·      Tên Công ty:          Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

·      Tên tiếng Anh:       Thuan An Coffee Joint Stock Company

·      Tên viết tắt:            Thuan An Coffee.,JSC

·      Vốn điều lệ:           16.136.900.000 đồng

·      Trụ sở chính:          Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông

·      Điện thoại:             (0261) 3747 053

·      Fax:                        (0261) 3747 087

·      Giấy chứng nhận ĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000173846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 25/07/2019

·      Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Trồng cây cà phê

0126 (Chính)

2

Sản xuất cà phê

1077

3

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

-    Mua bán vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, giống cây trồng)

4669

4

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

- Kinh doanh mua, bán xăng dầu chất bôi trơn động cơ

4661

5

Bán buôn thực phẩm

4632

6

Dịch vụ ăn uống khác

5629

7

Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

8110

8

Bán buôn tổng hợp

4690

Lịch sử hình thành và phát triển

·         Năm 1978: Công ty TNHH MTV cà phê Thuận An là Doanh nghiệp Nhà nước, tiền thân thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Cà phê Đắk Mil (trực thuộc LHCXN cà phê Đăk Lắk), được thành lập từ năm 1978 sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước thực hiện dặm dân, thành lập các DNNN, Các Nông, Lâm trường quốc doanh để xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh và làm công tác định canh, định cư cho đồng bào dân tộc.

·         Tháng 6/1990 -2010: Lúc này là Nông trường được tách ra hoạt động theo chế độ báo sổ và đến tháng 03/1993 Nông trường được thành lập lại theo Nghị Định 388/NĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, hạch toán độc lập, hoạt động theo luật DNNN.

·         Tháng 7/2010: Ngày 01/07/2010 theo Quyết định số 934/QĐ-UBND phê duyệt đề án chuyển đổi công ty cà phê Thuận An thành tên đầy đủ của doanh nghiệp chúng tôi là Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An.

Từ một nông trường hạch toán báo sổ, lao động đa số là đồng bào dân tộc tại chỗ, diện tích đất đai ít, không thể phát triển mở rộng được, đến nay nông trường đã là một Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh doanh độc lập, khẳng định được vị trí, vai trò chủ đạo của mình tại địa phương và trong nền kinh tế nhiều thành phần của đất nước. Trong xây dựng phát triển ngoài những thuận lợi nông trường cũng trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, Đặc biệt khi nền kinh tế mở cửa, hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, giá cả không ổn định, thời tiết thay đổi thất thường và một số khó khăn chủ quan khác trong quản lý sản xuất kinh doanh, ... dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của nông trường không ổn định. Nhưng nhìn chung Nông trường cũng đã góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và giữ một vai trò quan trọng trong sự nghiệp định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc tại chỗ nơi nông trường đứng chân, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

·           Ngày 26/04/2019: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 1.343.505 cổ phần tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, toàn bộ số lượng cổ phần đưa ra đấu giá đã được các nhà đầu tư mua hết với giá đấu thành công bình quân là 57.451 đồng/cổ phần.

·         Ngày 18/07/2019: Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

·         Ngày 25/07/2019: Công ty Cổ phần Cà Phê Thuận An chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000173846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 25/07/2019 với mức vốn điều lệ ban đầu hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần là 16.136.900.000 đồng

Quá trình tăng vốn điều lệ

Kể từ thời điểm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An chưa thực hiện tăng vốn điều lệ.

 Thời điểm Công ty có từ 100 cổ đông trở lên và vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 25/07/2019

Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc,  Ban Kiểm soát, các phòng/ ban chức năng và các đơn vị trực thuộc của Công ty.

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần cà phê Thuận An dự kiến

2.    Kế hoạch và chiến lược phát triển Công ty:

Công ty triển khai theo Phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019, về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Thuận An.

Subcategories

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Công ty CP Cà phê Thuận An

Sứ mệnh:

  • – Không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem lại những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng
  •  
  • – Mang lại những giải pháp tối ưu nhất cho các công trình và dự án của khách hàng

Tầm nhìn:

  • – Đa dạng hóa các sản phẩm, không ngừng mở rộng thị trường
  •  
  • – Phấn đấu trở thành công ty được nhiều người biết đến với sự trân trọng và lôi cuốn nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình

Địa chỉ liên hệ:

Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613747053

email: motlv@ttgroup.com.vn/caphethuanan@gmail.com

Hotline: 0916031717