Thursday, 18 July 2024

Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  • Published: Monday, 05 April 2021 11:08
  • Hits: 551

Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An trân trọng gửi tới Qúy cổ đông Thư mời họp và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với nội dung sau:

1.Thư mời họp

2. Giấy xác nhận tham dự ĐH

3. Giấy ủy quyền

4. Phiếu đóng góp ý kiến

5. Quyết định thành lập Ban KTTCĐ

6. Quyết định ban hành quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2021

7. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021

8. Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS

9. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021

10. Báo cáo tài chính năm 2020

11. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021

12. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch 2021

13. BB kiểm tra tư cách cổ đông

14. Biên bản kiểm phiếu

15. danh sách ứng cử

16. Mẫu sơ yếu lý lịch

17. Phiếu bầu BKS

18. BB họp ĐHĐCĐ 2021

19. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2021

20. Thẻ biểu quyết

21. Tở trình ban hành các quy chế nội bộ

22. Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT

23. Dự thảo Quy chế hoạt động BKS

24. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

25. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021

26. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

27. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ - Dự thảo điều lệ

28. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

29. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS

 30. Sơ yếu lý lịch Tô Mạnh Hà

 

Công ty CP Cà phê Thuận An

Sứ mệnh:

  • – Không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem lại những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng
  •  
  • – Mang lại những giải pháp tối ưu nhất cho các công trình và dự án của khách hàng

Tầm nhìn:

  • – Đa dạng hóa các sản phẩm, không ngừng mở rộng thị trường
  •  
  • – Phấn đấu trở thành công ty được nhiều người biết đến với sự trân trọng và lôi cuốn nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình

Địa chỉ liên hệ:

Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613747053

email: motlv@ttgroup.com.vn/caphethuanan@gmail.com

Hotline: 0916031717