Friday, 14 June 2024

Thông báo v/v điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

  • Published: Wednesday, 20 April 2022 02:22
  • Hits: 338

Nghị quyết Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cà phê Thuận An

https://drive.google.com/file/d/1btwObOz8K2JN5OcSOokBs4tm-P27Ol6n/view?usp=sharing

Công ty CP Cà phê Thuận An

Sứ mệnh:

  • – Không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem lại những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng
  •  
  • – Mang lại những giải pháp tối ưu nhất cho các công trình và dự án của khách hàng

Tầm nhìn:

  • – Đa dạng hóa các sản phẩm, không ngừng mở rộng thị trường
  •  
  • – Phấn đấu trở thành công ty được nhiều người biết đến với sự trân trọng và lôi cuốn nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình

Địa chỉ liên hệ:

Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613747053

email: motlv@ttgroup.com.vn/caphethuanan@gmail.com

Hotline: 0916031717